شرکت ذوب روی بافق موفق شد برای اولین بار حائز رتبه پیشروان تک ستاره در جشنوراه ملی بهره وری شود، این جشنواره هر ساله توسط سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار می شود و در آن  شرکت های مختلف بر مبنای بازرسی هایی که از آنها انجام شده است حائز رتبه های مختلف می شوند و شرکت ذوب روی بافق که برای اولین بار در این جشنواره شرکت می کرد موفق شد پیشروان تک ستاره را از آن خود کند.