مدیر عامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران در روز یکسنبه مورخ 11 آذرماه سال 1397 با حضور در شرکت ذوب روی بافق از سایت مجتمع بازدید کرد.

در این بازدید آقایان مهندس صبری (عضو هیئت مدیره هلدینگ)، مهندس محمدخانی (عضو هیئت مدیره هلدینگ و هیئت مدیره شرکت ذوب روی بافق) و مهندس حاجی زاده مدیر عامل جدید شرکت ذوب روی بافق آقای دکتر اسکندری نسب مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران را همراهی می کردند.

در پایان این بازدید مراسم تودیع و معارفه آقای مهندس حیدرزاده مدیر عامل سابق و آقای مهندس حاجی زاده مدیر عامل جدید در سالن کنفرانس شرکت ذوب روی بافق برگزار شد.