در اواخر آذرماه رئیس امور شعب بانکی ملی استان یزد آقای محمدرضایی با هیئت همراه از شرکت ذوب روی بافق بازدید کردند و در جلسه‌ای مشترک با مدیرعامل و مدیر مالی و اداری شرکت ذوب روی بافق در مورد همکاری‌های لازم در خصوص تأمین مالی و نیز تعاملات فی‌مابین تصمیماتی را اتخاذ کردند.