روی در گیاه

تاًثیر مثبت روی بر رشد محصول اولین بار در سال 1870 به وسیله Raulin کشف شد. در سال 1908 استفاده از نمکهای روی مورد بررسی قرار گرفت اما تا اوایل سال 1930 طول کشید تا دانشمندان کاملأ متوجه این موضوع شدند که روی برای رشد گیاه ضروری است.

در میان ریزمغذی های اصلی روی فواید بسیاری دارد، تشخیص کمبود آن در محصولات بسیار راحت است، معمولاً تجزیه خاک و برگ نتایج خوبی در مورد احتمال وقوع کمبود می­دهد و بالاخره اینکه زمانیکه کمبود رخ داده و یا گیاه در معرض کمبود روی قرار دارد روشهای متعددی برای بهبود سریع و مؤثر کمبود وجود دارد.

روی عنصری است که در مقادیر بسیار کم اما حیاتی برای گیاه لازم است تا اجازه فعالیتهای فیزیولوژیک را به گیاه بدهد. این فعالیتها نقش مهمی در فرایندهای فتوسنتز و تشکیل قند، سنتز پروتیین، حاصلخیزی و رشد و مقاومت در برابر بیماری دارد. زمانیکه کمبود رخ می­دهد این فعالیتهای فیزیولوژیک تضعیف شده و سلامت و حاصلخیزی گیاه بسیار تحت تاًثیر قرار می­گیرد که باعث افت محصول و پایین آمدن کیفیت آن می­شود. حیوانات و انسانها نیز نیاز اساسی به روی دارند و در مناطقی که کمبود روی در محصولات گسترده است خطر زیادی وجود دارد که دام و انسان ها نیز تحت تاًثیر قرار گیرند.