تولید کنسانتره روی با عیار 50 درصد از کیکهای پسماند لیچ

این پروژه در اردیبهشت ماه 1392 با صرف هزینه 10 میلیارد ریال با همت پرسنل شرکت در مجتمع راه اندازی شد.

مطالعه بیشتر...