واحد اسیدسولفوریک

فرآیند تبدیل گاز  حاصل از واحد تشویه به اسیدسولفوریک با خلوص بالاتر از 98 درصد در این واحد انجام می‌شود.

ظرفیت تولید این واحد 150 تن اسیدسولفوریک در روز است.

تجهیزات موجود در واحد اسیدسولفوریک:

  1. برج‌های شستشو: حذف غبارها و ناخالصی‌های همراه گاز ارسالی از تشویه و همچنین خنک کردن گاز در این برج‌ها انجام می‌شود.
  2. برج کندانسور: در این برج بخارآب موجود در گاز تقطیرشده و به‌صورت مایع از آن جدا می‌شود.
  3. برج قطره گیر: مابقی غبارهای موجود در گاز با اعمال ولتاژ DC (مستقیم) 30 کیلوولت در این برج حذف می‌گردد.
  4. مبدل‌های حرارتی: گاز تصفیه‌شده جهت تبدیل به  می‌بایست به دمای بالاتر از 400 درجه سانتی‌گراد برسد که این اقدام در 6 مبدل حرارتی انجام می‌شود به‌این‌ترتیب که گاز  گرمای خود را به گاز  می دهد.
  5. کانورتر (برج تبدیل): در این قسمت براثر تماس گاز  با بستر کاتالیست های پنتا اکسید وانادیوم (4 بستر موجود است)، گاز   تولید می‌گردد.
  6. برج‌های جذب: گاز تولیدشده اگر به‌طور مستقیم با آب واکنش بدهد حرارت بسیار زیادی تولید کرده و به شکل بخار از سیستم خارج می‌شود بنابراین ابتدا این گاز جذب اسیدسولفوریک شده و اولئوم تولیدشده بعد از خنک شدن با افزودن آب تبدیل به اسیدسولفوریک 98 درصد می‌شود.
  7. مخازن ذخیره: اسیدسولفوریک تولیدشده در 3 مخزن با ظرفیت هر یک 3 هزار تن ذخیره می‌شود.