واحد لیچ سولفوره

واحد لیچ سولفوره

جداسازی روی موجود از کلسین حاصل از واحد تشویه، توسط انحلال اسیدی و تبدیل آن به محلول سولفات روی با غلظت روی 115 الی 130 گرم بر  لیتر در این واحد انجام می‌شود.

فرآیند واحد لیچ سولفوره شامل لیچ اسیدی یک، لیچ اسیدی دو، پیش خنثی، ژاروزایت و خنثی می‌باشد که هرکدام از خطوط فرآیندی وظیفه انحلال حداکثری روی موجود در کلسین و حذف ناخالصی‌هایی از قبیل آرسنیک، آنتیموان، ژرمانیوم و.... به همراه آهن را دارا است.

حلقه ارتباطی خطوط فرآیندی یادشده تعداد 5 دستگاه تیکنر با حجم متوسط 450 مترمکعب می‌باشد که واحد لیچ سولفوره را از سایر واحدهای لیچ اکسیده در دنیا متمایز می‌کند.

مواد شیمیایی مورد استفاده در این واحد عبارتند از: اسیدسولفوریک، سولفات سدیم و دی‌اکسید منگنز

ظرفیت تولید روزانه این واحد 1000 مترمکعب محلول می‌باشد که پس از تولید به واحد تصفیه محلول ارسال می‌شود.