واحد لیچ اکسیده

واحد لیچ اکسیده

هدف این واحد تبدیل خاک اکسیده با عیار 8 الی 30 درصد طی فرآیند لیچینگ به محلول سولفات روی با غلظت 60 الی 90 گرم روی بر لیتر می‌باشد و فرآیند تصفیه گرم جهت حذف ناخالصی‌ها از قبیل کبالت و منگنز و سپس فیلتراسیون و ارسال آن به واحد تصفیه محلول در واحد لیچ اکسیده انجام می‌شود.

فرآیند واحد لیچ اکسیده شامل لیچ اسیدی و خنثی می‌باشد و محلول تولیدی حاصل از فرآیند لیچ خنثی پس از فیلتراسیون وارد فرآیند تصفیه گرم می‌شود.

مواد شیمیایی مصرفی در این واحد عبارتند از: اسیدسولفوریک، پرسولفات آمونیوم، پرمنگنات پتاسیم، سولفات آهن، سولفات آلومنیوم و ضد کف می‌باشد.

ظرفیت تولید روزانه این واحد 360 مترمکعب است.