بازدید مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران از شرکت ذوب روی بافق

Banner

بازدید مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران از شرکت ذوب روی بافق

در روز یکشنبه هفتم شهریور شرکت ذوب روی بافق میزبان آقای مهندس جدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران و آقای مهندس شیردم مشاور محیط زیستی هلدینگ بود

در این حضور مهندس جدی ضمن بازدید از پروژه در دست اجرا بازسازی بویلر بازیاب حرارت کوره تشویه و فعالیت‌های انجام‌شده در سایت شرکت از پروژه‌های محیط زیستی نیز بازدید کرد و همچنین آقای مهندس شیردم مشاوره‌هایی را از جهت انجام پروژه‌های جدید محیط زیستی ارائه داد.