روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

Banner

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

کار مایه حیات زندگی است، چشمه سار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می‌یابد و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند هفته کار و کارگر مبارک باد!