آتش باری در معدن انجیره انجام شد

Banner

آتش باری در معدن انجیره انجام شد

عملیات آتش باری در بلوک یک معدن سرب و روی انجیره متعلق به شرکت ذوب روی بافق با موفقیت انجام شد

عملیات آتش باری با حفاری راسول به متراژ 1720 متر و با استفاده از 10 تن مواد ناریه در تاریخ 18 مهرماه 1400 با حضور مدیر عامل آقای مهندس حاجی زاده و دکتر قدری مدیر امور معادن انجام شد.