خداحافظی با آقای مهندس هادی نژاد با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت

Banner

خداحافظی با آقای مهندس هادی نژاد با حضور مدیرعامل و مدیران شرکت

با توجه به استعفای آقای مهندس هادی نژاد و عدم همکاری ایشان با مجموعه ذوب روی بافق، در مراسمی مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس حاجی‌زاده، با اهداء لوح تقدیر و هدیه از زحمات 11 ساله آقای هادی نژاد که در سمت مدیر مجتمع شرکت ذوب روی بافق فعالیت داشت تقدیر و تشکر کرد و همچنین برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی نمود.