واحد تشویه

واحد تشویه

فرآیند تبدیل سولفید روی به اکسید روی (کلسین) که خوراک اصلی واحد لیچ سولفوره می‌باشد در این واحد انجام می‌شود. به‌منظور جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، گاز   تولید شده جهت تولید اسید به واحد اسیدسولفوریک ارسال می‌گردد. شایان‌ذکر است مجتمع ذوب روی بافق تنها شرکتی در ایران است که با توجه به داشتن کوره تشویه توانایی استفاده از خاک سولفوره جهت تولید شمش روی را دارا است.

ظرفیت خوراک ورودی این واحد 200 تن در روز است که از انبار کنسانتره 10 هزار تنی، کنسانتره سولفوره توسط نوار نقاله وارد کوره بستر سیال تشویه می‌شود. در این کوره بسترسیال کنسانتره سولفوره به همراه هوای دمیده شده از پایین کوره، در دمای 850 تا 900 درجه سانتی‌گراد تحت عملیات حرارتی قرارگرفته و گوگرد موجود در خاک به گاز  تبدیل و خاک سولفوره به‌اصطلاح پخته‌شده و جهت انجام عملیات اسید شویی آماده می‌شود.

 گاز  خروجی از کوره تشویه پس از عبور از بویلر بازیافت حرارت، مجموعه سیلیکون‌ها و غبارگیر برقی (EPS) ضمن از دست دادن حرارت، عاری از غبار کلسین شده و سپس گاز  وارد واحد اسیدسولفوریک می‌شود.